1177 avesta

Vårdcentral Avesta – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Avesta lasarett – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Vårdcentral Avestahälsan – 1177

Besöksadress: Markusgatan 17, Avesta ; Län, kommun: Dalarnas län, Avesta ; Postadress: Markusgatan 17, 774 30 Avesta ; Webbplats: http://avestahalsan.se …

Boka tid för vaccination på Vårdcentral Avesta – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Koppardalens vårdcentral – 1177

Besöksadress: Polervägen 8, Avesta ; Län, kommun: Dalarnas län, Avesta ; Postadress: Praktikertjänst, Box 94, 77422 Avesta ; Webbplats: https://www.ptj.se/ …

Sömnlaboratorium Avesta – 1177

Sömnlab kan i enstaka fall vara del i utredning och insättande av behandling. Vi rekommenderar dig som patient att som första alternativ logga in på 1177 …

Akutmottagning Avesta – 1177

Vardagar 17:00-21:00 samt 09:00-17:00 på helger och röda dagar finns primärvårdens jourmottagning belägen på Avesta Akutmottagning.

Psykiatrimottagning Avesta – 1177

Mottagningen vänder sig till personer 18 år och äldre som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svåra depressioner, …

Jourmottagning Avesta – 1177

Vi hänvisar i första hand till primärvården på den egna vårdcentralen. Men vid behov av akut primärvård så är patienterna välkomna till oss på …

Primärvårdsrehabilitering Avesta – 1177

Inom rehabilitering arbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Målet är att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt skapa goda …

Keywords: 1177 avesta